O nás


Jsme ambulantní zdravotnické zařízení.
Poskytujeme komplexní služby v oboru revmatologie (MUDr. Zitko).
Poskytujeme komplexní služby v oboru interna (MUDr. Andrlová, Dr. Zitko).
Jsme centrem biologické léčby (MUDr. Zitko, MUDr. Podrazilová).
Zdravotní sestrou a administrativní silou je Bc. Martina Zitková.
Jednatelem je Ing. Tomáš Juříček.


Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Výjimkou je RBP (213), a se ZPŠ (Škoda, 209) máme smlouvu jen na revmatologii. Jsme akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů v revmatologii (Ministerstvo zdravotnictví ČR).

Spolupracujeme s:  

Lékárna JOHANKA


Čsl. armády 18 Hostivice,
253 01 Praha - západ
tel.: +420 220 511 820, 602 213 515
email: lekarna@artmedi.cz
Termíny objednání


Pro interní pacienty máme v současnosti volnou kapacitu. Zájem o revmatologická vyšetření v současnosti bohužel převyšuje naše možnosti, termíny na první vyšetření se prodlužují, někdy objednávání pozastavujeme (stop stav). Stále se ale snažíme odlišovat pacienty akutní kteří mají při objednávání přednost (snaha je první vyšetření provést do jednoho měsíce od prvního kontaktu s námi). Pro rozlišování mezi akutními a standardními termíny jsou důležitá klinická kritéria která zvyšují možnost systémového zánětlivého onemocnění u něhož hrozí zdravotní riziko při opožděném stanovení diagnózy a nasazení léčby.

Takovými kritérii jsou hlavně charakter a délka trvání současných potíží, dále pozitivita Anti-CCP protilátek nebo opakované výrazné zvýšení CRP, ale nikoliv samotná pozitivita revmatoidních faktorů nebo HLA-B27 antigenu nebo jen mírně zvýšené CRP). Přednost také mají pacienti s doporučením od praktického či jiného lékaře. Pro urychlení a zjednodušení tohoto rozhodování může pomoci zaslání kopií zpráv, výsledků nebo žádanku na vyšetření emailem. Na první vyšetření prosím vezměte zprávy od ostatních specialistů (pokud nějaké máte) nebo souhrn osobní anamnézy od praktického lékaře.Náš tým


MUDr. Tomáš Zitko


Vzdělání:

1999 – všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta UK, Praha
2002 – atestace, Vnitřní lékařství 1. stupně
2005 – atestace, Revmatologie
2020 – atestace, Všeobecné praktické lékařství


Praxe:

1999–2002: Interní oddělení, Nemocnice Sokolov, Sokolov
2002–2004: Revmatologický ústav, Praha – lůžkové oddělení, revmatologická a osteologická ambulance, denzitometrie, vedoucí lékař Osteocentra RÚ
2004–2005: Interní klinika, FN Motol, Praha
2006–2016: Irsko a Anglie, řada nemocnic na pozici Locum Consultant Rheumatologist, naposledy v Royal National Hospital for Rheumatic Diseases v Bath a v University Hospital Bristol
2016 - dosud: Artmedi UPD s.r.o., Hostivice, Praha-západ, revmatologická a interní ambulance, centrum biologické léčby
2016 - dosud: Canadian Medical s.r.o., Praha 6, revmatologická ambulance, všeobecné praktické lékařství 2020 - dosud: Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře a.s., revmatologická ambulance


Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská komora
Česká revmatologická společnost
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu
British Society for Rheumatology
Royal College of Physicians (Londýn, UK)


MUDr. Lucie Podrazilová, PhD.


Vzdělání:

2001 – všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta UK, Praha
2005 – atestace, Vnitřní lékařství 1. stupně
2008 – atestace, Revmatologie
2008 – doktorské studium - PhD, téma Měření patologických ložisek mozku u pacientů s NPSLE pomocí MR volumetrie


Praxe:

2001 – 2016: Revmatologický ústav, Praha
2011 – dosud: Revma Praha s.r.o., Praha 5, revmatologická ambulance
2016 - dosud: Artmedi UPD s.r.o., Hostivice, centrum biologické léčby


Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská komora
Česká revmatologická společnost


MUDr. Dagmar Andrlová


Vzdělání:

1992 – všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta UK, Praha
1995 – atestace, Vnitřní lékařství 1. stupně
1998 – atestace, Vnitřní lékařství 2. stupně
2004 – atestace, Geriatrie


Praxe:

1992 - 1997: Nemocnice neodkladné péče, Praha 5
1997 - 1999: Interní klinika, FN Motol, Praha
2000 - 2002: Městská nemocnice následné péče, Praha 9, zástupce primáře
2002 - 2006: Domov sv. Karla Boromejského, Praha 17, vedoucí lékař
2006 - 2011: Interní klinika, FN Motol, Praha zástupce vedoucího lékaře příjmové ambulance
2011 - 2018: Městská nemocnice následné péče, Praha 9, primář
2018 - dosud: Internal Medicine Prague s.r.o., Praha 1, interní a kardiologická ambulance
2021 - dosud: Artmedi UPD s.r.o., Hostivice, interní ambulance


Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská komora
ČLS J.E.Purkyně
Česká internistická společnost
Česká geriatrická společnost


Bc. Martina Zitková


Vzdělání:

1995-1999 - SZŠ Karlovy Vary, obor všeobecná sestra
2003-2004 - VFN Praha, Postgraduální kurz EKG
2005-2009 - 3. Lékařská fakulta UK, obor zdravotní vědy


Praxe:

Interní oddělení okresní nemocnice Sokolov
JIP Kardiochirurgické kliniky FNKV Praha
Koronární jednotka intenzivní péče 3. Interní kliniky VFN Praha
2016 - dosud: Artmedi UPD s.r.o., Hostivice, Praha-západ

Služby


 • Poskytujeme komplexní interní vyšetření a diferenciální diagnostiku dechových potíží, zažívacích potíží, únavových stavů, zánětlivých procesů nejasného původu, atd. Samozřejmostí je EKG a ambulantní monitorování krevního tlaku (Holter TK). Laboratorní vyšetření jsou zajištěna ve spolupráci s akreditovanou laboratoří AeskuLab, event. dalšími.
 • Poskytujeme léčbu základních interních onemocnění jako např. hypertenze, hypercholesterolemie, diabetes mellitus 2. typu, ICHS, osteoporózy.
 • Poskytujeme interní předoperační vyšetření a EKG v těhotenství.
 • Poskytujeme a koordinujeme péči o pacienty kteří trpí mnoha různými nemocemi zároveň (tzv. polymorbiditiou).

 • Komplexní fyzikální vyšetření a diagnostiku onemocnění pohybového aparátu
 • Ultrazvukové vyšetření kloubů, šlach a ostatních měkkých tkání
 • Odeslání na zobrazovací vyšetření jako např. RTG, CT, MRI, DXA
 • Komplexní laboratorní vyšetření systémových zánětlivých nemocí
 • Farmakologickou a nefarmakologickou léčbu revmatických onemocnění včetně biologické léčby (naše centrum je schválené Českou revmatologickou společností).
 • Injekční léčbu kloubů a měkkých tkání
 • Úzkou spolupráci s kolegy z ortopedie, neurologie, rehabilitace a fyzioterapie


Jsme centrem schváleným Českou revmatologickou společností a na biologickou léčbu máme smlouvy s pojišťovnami VZP (111), VoZP (201) a ČPZP (205). Na částečný úvazek v centru také pracuje MUDr. Lucie Podrazilová.


Revmatologie je lékařský obor který se zabývá nemocemi pohybového ústrojí. Základem specializace je léčba systémových zánětlivých onemocnění („revma“ v užším slova smyslu) jako např. revmatické polymyalgie, revmatoidní artritidy, ankylosující spondylitidy (Bechtěrevovy choroby), psoriatické artritidy, systémového lupus erythematodes, nebo vaskulitid včetně temporální arteritidy. Dále je revmatolog hlavním specialistou přes dnu, pseudodnu, syndrom fibromyalgie (chronická celková bolest a únava), a mnoho dalších.


S několika dalšími obory sdílíme péči o pacienty s osteoporózou a dalšími metabolickými onemocněními skeletu (jsme jedním z osteologických oborů), lymeskou boreliózou, bolestmi zad, některými kompresivními neuropatiemi jako např. syndromem karpálního tunelu. S ortopedií, rehabilitačním lékařstvím a fyzioterapií sdílíme konzervativní (neoperační) léčbu (osteo)artrózy a jiných nemocí kloubů, svalů a měkkých tkání (šlach, úponů, vazů, burz).


Nejčastější potíží se kterou k nám lidé přicházejí jsou bolesti v kloubech nebo svalech a revmatolog je tedy schopen provést širokou diferenciální diagnózu a pacienta správně léčit, nebo ho alespoň doporučit na nejvhodnější pracoviště.


Revma Liga (pacientská organizace pro revmatiky): www.revmaliga.cz
Informace o Bechtěrevově chorobě a dalších formách spondylartritidy: www.bechterevovanemoc.cz
Informace o lupusu (SLE): www.lupus-portal.cz
Ergonomie práce a pracovního prostředí: www.bezpecnostprace.info/ergonomie
Informace o revmatických onemocněních a léčebných postupech v AJ: www.versusarthritis.org
Informace o funkčních (neorganických) příznacích a potížích: http://neurosymptomy.moonfruit.com/
Česká revmatologická společnost: www.revmatologicka-spolecnost.cz
European League Against Rheumatism: www.eular.org
Dechová RHB: www.cvikyproplice.cz
Technika inhalace: www.mujinhalator.cz

Kontakt

Adresa: Československé armády 18 Hostivice, 253 01, okres Praha-západ
Tel.: 607 203 677, nejlépe dopoledne mezi 9:00-12:00.
Email: ordinace@artmedi.cz, na odpověď prosím vyčkejte 2-3 pracovní dny.

Orientace: Ordinace se nachází na hlavní silnici - ulici Čsl. Armády v horní části Husova náměstí (roh ulice V Koutě, naproti je Česká spořitelna a prodejna Iceland, ve stejné budově je lékárna Johanka, vstup je z boční strany - z parkoviště).


Ordinační hodiny (polední pauza 30 minut)

Den v týdnu Čas
Pondělí 07:00 - 16:00 (MUDr. Zitko)
Úterý 07:00 - 16:00 (MUDr. Zitko, MUDr. Andrlová)
Středa 07:00 - 18:00 (MUDr. Zitko, MUDr. Andrlová)
Čtvrtek 07:00 - 16:00 (MUDr. Zitko)
Pátek 07:00 - 13:00 (MUDr. Podrazilová)

Objednání je nutné, telefonicky nebo emailem nebo osobně, děkujeme. Blíže také viz Termíny objednání. Na první vyšetření prosím vezměte zprávy od ostatních specialistů (pokud nějaké máte) nebo souhrn osobní anamnézy od praktického lékaře. Pro recepty nejlépe pošlete email, odpověď za 0-3 pracovní dny.


Jak se k nám dostanete


Autem

Hostivice leží 2km od Pražského okruhu, hned vedle D6 Praha-Karlovy vary, Exit 2 - Hostivice. Parkování v Hostivici je zdarma, např. na Husově náměstí.


Autobusem

Autobusová stanice “Hostivice” se nachází 150 metrů od ordinace. Lze využít regionální autobusy 306 (Zličín – Kladno), 336 (Zličín - Zličín), 386 (Zličín - Kladno), 347 (Motol - Zličín), 365 (Motol – Stochov).


Vlakem

Vlakové nádraží se nachází 5 minut chůze od ordinace. Hostivice se nachází na hlavní trase mezi Rakovníkem/Kladnem a Masarykovým nádražím, všechny vlaky staví na nádražích Praha-Veleslavín (metro A) a Praha-Dejvice (metro A Hradčanská). Přímé osobní vlaky také jezdí z Rudné u Prahy, Kralup n. Vltavou, Smíchova a Hlavního nádraží.Oznámení